Przedterminowe wybory wójta gminy Dopiewo

W niedzielę 7 marca 2021 r. 11 kwietnia 2021 r. *) odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Dopiewo. Termin został ustalony na podstawie Rozporządzenia Prezesa RM, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2021 poz. 58. Daty związane z rejestracją komisji, komitetów i kandydatów są zawarte w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do wspomnianego rozporządzenia.

Powszechnie wiadomo, że potrzeba przeprowadzenia przedterminowych wyborów wynika z przedwczesnej śmierci Wójta Adriana Napierały, który odszedł z tego świata w dniu 9 grudnia 2020 r.

Z informacji zasłyszanych wiadomo też, że swoją kandydaturę na stanowisko wójta gminy Dopiewo zamierza zgłosić Paweł Przepióra - czyli dotychczasowy wieloletni współpracownik ś.p. Adriana Napierały, pełniący przez 6 lat funkcję zastępcy wójta.

Na chwilę obecną nic nie wiadomo, czy i kiedy w gminie do czasu rozstrzygnięcia wyborów zafunkcjonuje osoba pełniąca tymczasowo obowiązki wójta. Decyduje o tym organ rządowy czyli partia PiS. Już ponad miesiąc samorząd gminny nie może działać normalnie ze względu na brak osób upoważnionych do podejmowania decyzji.

*) Pierwsza zmiana terminu wg projektu rozporządzenia Premiera Morawieckiego z dnia 20 stycznia br.

A co jeśli zgłosi się tylko jeden kandydat?

A co jeśli zgłosi się tylko jeden kandydat?

Tak / Nie

Jeśli zaś zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy jedyny zgłoszony kandydat nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

źródło: link

Przy jednym kandydacie na wójta zamiast kratki z nazwiskiem, mamy opcję Tak / Nie.

Informacja KBW w Poznaniu

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 12 stycznia 2021 r. - rejestracja komitetów, kandydaci do komisji, informacje o wyborach, liczba mieszkańców (link)

Przy tej okazji widać, że na koniec 2020 r. stuknęło nam 28 tys. jeśli idzie o liczbę mieszkańców w gminie stale zameldowanych. Jak wiadomo, to nie jest rzeczywista liczba zamieszkałych, ale i tak rośnie jak na drożdżach.

spoza obecnego układu

Mam nadzieję, że pojawią się kandydaci spoza układu, spoza urzędu gminy - ktoś kto przetrzepie to nieudolne towarzystwo.

Paweł Przepióra kandydatem na wójta gminy Dopiewo

– Przed nami przedterminowe wybory na wójta gminy Dopiewo – pisze w liście do mieszkańców Paweł Przepióra. – Nikt z nas nie przewidywał, że to będzie przerwana kadencja. Nikt z nas nie przypuszczał, że odejdzie od nas dotychczasowy Wójt Gminy i zarazem mój szef – Adrian Napierała. Odszedł przedwcześnie będąc młodym i pełnym pomysłów menadżerem. Adrian Napierała pozostawił gminę w bardzo dobrej kondycji, na co wskazują liczne rankingi samorządów w Polsce.

Paweł Przepióra ma 42 lata. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Nie jest i nigdy nie był związany z żadną partią polityczną. Zanim został mianowany zastępcą wójta gminy Dopiewo był adiunktem na Politechnice Poznańskiej, pracował w firmie doradczej, a także prowadził własną firmę.

Wszelkie informacje dotyczące przedterminowych wyborów i działań KWW
Pawła Przepióry znajdują się na oficjalnej stronie komitetu pod adresem:
www.pawelprzepiora.pl

źródło: link

Pełniący obowiązki wójta

Trudno zrozumieć skąd wynika tak ślamazarne tempo znalezienia i wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki wójta, no ale ostatecznie został wyznaczony.

Zbyszko Górny został wyznaczony 19 stycznia 2021 r. przez Premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Dopiewo - od 20 stycznia 2021 r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego przez mieszkańców Wójta. Z wnioskiem o Jego wyznaczenie wystąpił 14 stycznia Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

źródło 1: link
źródło 2: link

Pierwsza zmiana terminu przedterminowych wyborów

Wg projektu rozporządzenia Premiera RP (link), pierwotnie planowany termin 7 marca ma zostać zmieniony na 11 kwietnia. Przyczyna: oczywiście pandemia. Co prawda przy lipcowych wyborach prezydenta Dudy nie było z tym kłopotu (wg premiera wirus był już w odwrocie), jednak teraz w Dopiewie najwyraźniej kłopot jest. CDN.

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.