27 zł za osobę w Selekcie

27 zł za osobę w przypadku segregacji. Taką uchwałę podjęto na posiedzeniu zgromadzenia związku Selekt w dniu 16 stycznia 2020 r. Ulga za posiadanie kompostownika to... 2 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

Czyli zakładając, że 4-osobowa rodzina segreguje i ma kompostownik to opłata wyniesie 4 * 27 - 2 = 106 zł. Do końca marca br. jest to nadal kwota 13 * 4 = 52 zł.

Nowe opłaty mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., wcześniej Selekt powinien listem poleconym przesłać odpowiednie informacje. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że wojewoda może mieć jakieś uwagi a jeśli nie, to uchwała zgromadzenia będzie prawomocna 14 dni od publikacji w dzienniku wojewody.

Czy zmieni się firma wywozowa od 1 marca? Tego nadal nie wiadomo bo wcześniejsze dwa postępowania zostały unieważnione.

Szczegóły w nagraniu z posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=tE18vxHENZM

To nie będzie prima aprilis

To nie będzie prima aprilis! Fala "śmieciowych" podwyżek

Od 1 kwietnia opłaty wzrosną o ponad 100 proc., z 13 do 27 zł od osoby. Taką decyzję podjął dzisiaj Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów "Selekt”, odpowiedzialny za odbiór śmieci na terenie 17 gmin. Wpływ na podwyżkę miało wiele czynników - tłumaczy szefowa Związku Dorota Lew-Pilarska.

"Podwyżka wynika z wysokich kosztów transportu odpadów, wzrosły o 100 proc. Na początku tego roku wzrosła także opłata środowiskowa ze 170 do 270 zł za tonę składowanych śmieci. Większe opłaty za śmieci wynikają także ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, cen paliwa oraz ubezpieczeń. Dalej wpływać na to mają również koszty utworzenia elektronicznej bazy danych o odpadach. Jest jeszcze wiele innych składowych, które wpływają na wzrost opłat za odbiór śmieci."

Mieszkańcy tej części Wielkopolski, którzy nie będą chcieli segregować, będą musieli zapłacić 54 zł od osoby.

Źródło: radiopoznan.fm (link)

Uchwały z 16 stycznia 2020 r.

Dziś opublikowano uchwały zgromadzenia z 16 stycznia br.

  • Uchwała Nr 30/VII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
  • Uchwała Nr 31/VII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
  • Uchwała Nr 32/VII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.