Projekt budżetu gminy Dopiewo na rok 2020

Zgodnie z procedurą urząd przygotował projekt na rok 2020 dla gminy Dopiewo. Projekt zostanie przedstawiony radnym i po naniesieniu ewentualnych poprawek powinien zostać uchwalony na jednej z najbliższych sesji. Po stronie wydatków pojawiła się kwota niecałe 198 mln zł przy dochodach na poziomie około 187 mln zł.

Jak wygląda projekt na kolejny rok? Niestety mimo kwot dochodów czy wydatków, które mogą w pierwszym odruchu sprawiać wrażenie sporych jak na gminę, budżet nie jest zachwycający. Relatywny spadek dochodów wskutek zmian przez rząd centralny jest widoczny gołym okiem. Zastanawiać też może ogromny wzrost planowanych dotacji na program wychowawczy w dziale rodzina (czyli w uproszczeniu 500+). Zapisano tam bowiem ponad 50 mln zł, czyli tak musiało zaprognozować Ministerstwo Finansów, bo gmina sama tego nie ustala. Co się zatem zmieniło? Demografia jest dość stabilna, w sensie ciągle wzrostowa w sposób raczej liniowy, ale nie aż tak żeby świadczenia wzrosły z obecnych około 32 mln do ponad 50 mln (?).

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie około 20% wydatków ogółem (niecałe 40 mln), czyli 4/5 wydatków to wydatki bieżące. Koszty oświatowe puchną jak na drożdżach i na przyszły rok zaplanowano ponad 66 mln podczas gdy subwencja oświatowa z centrali to niecałe 31 mln.

Zaplanowany deficyt na rok 2020 to kwota 11 mln i o tyle zwiększy się ogólne zadłużenie gminy - do poziomu niemal 84 mln. Koszt obsługi długu to w projekcie kwota 1,7 mln.

Materiały źródłowe są w BIP:

Najbliższa komisja wspólna radnych w temacie budżetu na rok 2020 ma się odbyć 20 listopada br.

PS. Wielu mieszkańców zwykle zagląda do załącznika nr 3 w celu sprawdzenia, czy ich droga będzie w końcu utwardzona. Niestety z racji takiej a nie innej puli na wydatki majątkowe, zbyt wielu inwestycji nie zaplanowano. Największa kwota pojawia się przy pozycji "Budowa ul. Batorowskiej w Dąbrowie wraz z odwodnieniem".

Wykresy ze strony fb.com/gminadopiewo

Info z UG

Dla porządku jeszcze link ze strony UG w tym temacie:
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2019-11-19/budz...

Sesja budżetowa 18 grudnia 2019

Uchwalenie budżetu na rok 2020 odbędzie się w środę 18 grudnia. Wkrótce w BIP powinien ukazać się projekt po ewentualnych poprawkach omawianych na komisjach. Autopoprawki mogą także pojawić się w trakcie samej sesji.

Więcej: dopiewo.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.