Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska

Skoro rozbudowywana i modernizowana jest sieć przesyłowa to czas także na modernizację stacji w Plewiskach.

Więcej tutaj oraz tutaj.

Główne elementy zakładanych prac:

1. Zakup terenu wymaganego do rozbudowy stacji około 2,4 ha.

2. Rozbudowę SE 400/220/110 kV Plewiska w zakresie:

a) budowy dwóch pól 400 kV dla wprowadzenia nowej 2-torowej linii 400 kV Baczyna - Plewiska,
b) budowy dwóch pól 400 kV dla wprowadzenia nowej 2-torowej linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska,
c) budowy pola 400 kV dla nowego dławika 150 MVar (wraz ze stanowiskiem),
d) budowy pola sprzęgła (rozdz. 400 kV),
e) budowy nowego pola dla istniejącej linii 400 kV relacji Krajnik- docelowo Baczyna,
f) rozbudowy systemów szyn zbiorczych do docelowego obmiaru rozdzielni 400 kV,
g) rozbudowę szyny obejściowej 400 kV do docelowego obmiaru.

3. Wymianę wyeksploatowanej aparatury pierwotnej wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami.

4. Przebudowa i przepięcie linii 400 kV relacji Plewiska- Kromolice (tor l i tor 2) celem uwolnienia miejsca na wprowadzenie dwutorowej linii 400 kV Baczyna- Plewiska (tor l i tor 2), wraz z pracami tymczasowymi na linii 400 kV Krajnik (Baczyna)- Plewiska.

5. Wprowadzenie jednego toru linii 2x400 kV z relacji Piła Krzewina na bramkę istniejącego pola 220 kV wraz z uruchomieniem go do pracy tymczasowej na napięciu 220 kV wraz z ewentualnym dostosowaniem pola 220 kV do nowych warunków pracy.

6. Rozbudowę istniejącego pawilonu zabezpieczeń rozdzielni 400 kV (budynek EAZ 400 kV).

7. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego placu magazynowego wraz z budynkiem magazynu.

8. Wymianę wyeksploatowanych urządzeń i układów ogólnostacyjnych dla całej SE Plewiska (potrzeby własne, Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa).

9. Budowę nowych obwodów wtórnych wraz z zabezpieczeniami dla pól nowoprojektowanych i modernizowanych rozdzielni 400 kV i 220 kV (wprowadzenie linii 220 kV Piła Krzewina TOR 2 do pracy tymczasowej).

1O. Uzupełnienie istniejącego Systemu Ochrony Technicznej stacji.

11. Budowę przyłącza kablowego do publicznej sieci telekomunikacyjnej.

12. Wykonanie niezbędnych prac ziemnych (niwelacja terenu, wykonanie podsypek, itp.) na terenie objętym modernizacją stacji.

13. Wykonanie systemu uziemienia stacji w zakresie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV oraz pola Piła Krzewina w rozdzielni 220 kV (jeżeli zaistnieje konieczność wymiany lub przebudowy konstrukcji wsporczych).

14. Wykonanie ochrony przepięciowej i odgromowej nowych i przebudowywanych budynków, konstrukcji i aparatury wraz z podpięciem do systemów uziemienia.

15. Przesunięcie istniejącego ogrodzenia zewnętrznego wraz z wykonaniem brakujących fragmentów tego ogrodzenia obejmujących teren rozbudowywanej stacji.

16. Rozbudowę układu oświetlenia terenu stacji w zakresie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

17. Rozbudowę dróg wewnętrznych na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

18. Wykonanie na terenie SE nowych kanałów kablowych dla rozbudowywanej rozdzielni 400 kV, w tym również uwzględniających trasy kabli światłowodowych na terenie stacji.

19. Przebudowę wprowadzeń kabli światłowodowych przenoszonych linii 400 kV.

20. Uzupełnienie systemu odwodnienia oraz budowa sieci odwodnienia.

21. Budowę klatki zraszaczowej dla dławika 150 MVar wraz z niezbędną rozbudową pompowni oraz budową instalacji ppoż.

22. Likwidację instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdz. 400 kV.

23. Dostawa i montaż dławika 150 MVar - dławik kompensacyjny 150 Mvar zostanie dostarczony oraz zamontowany w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

Rozbudowa stacji Plewiska

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.