Pierwsza sesja RG, projekt budżetu na 2019

W poniedziałek 19 listopada o godz. 15:00 rozpoczną się obrady pierwszej sesji Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji tj. na lata 2018 - 2023. W trakcie tej sesji nie będą podejmowane typowe uchwały, odbędzie się natomiast ślubowanie wójta i radnych oraz wybory przewodniczących RG oraz ustalenie składów poszczególnych komisji merytorycznych.

Postanowienie komisarza o I Sesji Rady Gminy Dopiewo (link).

Ponieważ zainteresowanie społeczne sprawami gminnymi w sensie uchwał i obrad RG nigdy do szczególnie dużego nie należało, to tylko dodatkowo wspomnę o uchwale budżetowej na rok 2019, której projekt jest dostępny w BIP:
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=11614

Moim zdaniem jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, który ukierunkowuje działalność gminy na kolejny rok budżetowy.

Składy komisji przegłosowane na 1. sesji

  • Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Dopiewo: Jan Bąk(P), Tadeusz Bartkowiak, Wojciech Dorna, Piotr Dziembowski, Agnieszka Grześkowiak, Krzysztof Kołodziejczyk, Jakub Kortus, Piotr Strażyński.
  • Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Gminy Dopiewo: Paweł Jazy (P), Magdalena Kaczmarek, Klemens Krzywosądzki, Anna Kwaśnik, Ilona Łysiak, Justin Nnorom, Mariola Nowak, Mariola Walich.
  • Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dopiewo: Marta Jamont (P), Tadeusz Bartkowiak, Krzysztof Dorna, Agnieszka Grześkowiak, Ilona Łysiak, Jakub Kortus, Walenty Moskalik, Przemysław Miler.
  • Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo: Justin Nnorom (P), Magdalena Kaczmarek (VP), Krzysztof Kołodziejczyk, Mariola Nowak, Piotr Strażyński.
  • Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dopiewo: Anna Kwaśnik (P), Mariola Walich (VP), Jan Bąk, Krzysztof Dorna, Marta Jamont, Paweł Jazy, Przemysław Miler, Walenty Moskalik.

BIP: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=11633

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.