Droga wzdłuż torów - projekty budowlane na 2 etapy

W ostatnim czasie ukazały się ogłoszenia o przetargach na dwa odcinki DWT (drogi wzdłuż torów). Jeden na odcinku od ul. Leśnej do Poznańskiej a drugi od Poznańskiej do dworca PKP w Palędziu.

Na podstawie tych ogłoszeń możemy zobaczyć jak te drogi zostaną docelowo zbudowane. Warto zwrócić uwagę, że oba zadania są dofinansowane ze środków UE. Co równie istotne, oba projekty poza drogą, oświetleniem czy odwodnieniem, zakładają także budowę wielu innych elementów, w tym przede wszystkim miejsc parkingowych, chodników, dróg rowerowych, a także ekranów akustycznych.

Przy tej okazji przypomnę także, że równolegle będzie budowana ul. Komornicka. Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych po zakończeniu remontu Poznańskiej ze Skórzewa do stacji Cel powinien zabrać się za remont Poznańskiej od nowego ronda przy zasypanym stawku do przejazdu kolejowego w Palędziu (zakłada się budowę 3 nowych skrzyżowań typu rondo).

Informacje związane z DWT można znaleźć w BIP Dopiewo.

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=10084
Ogłoszenie nr 538545-N-2017 z dnia 2017-06-23 r. nr postępowania ROA.271.19.2017 pn. "Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowościach Palędzie i Dąbrówka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Palędzie (rejon ulic Leśnej i Malinowej) i Dąbrówka (rejon ul. Malinowej), Gmina Dopiewo"

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=10107
Ogłoszenie nr 541249-N-2017 z dnia 2017-06-28 r., nr postępowania ROA.271.24.2017 pn. "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych - stacja Palędzie"

DWT w okolicy kaplicy i szkoły w Dąbrówce

DWT przy ul. Leśnej w Palędziu

DWT w miejscu planowanego ronda przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce

DWT oraz elementy węzła przesiadkowego przy stacji PKP Palędzie

Zakończenie etapu 2. DWT przy stacji PKP Palędzie

#dwt #drogawzdłużtorów #parkandride

Jest jedno "ale"

tzn. każda z tych inwestycji cieszy i jest niezwykle potrzebna ale dopóki nie będzie połączenia z drogą serwisową S-11 to te inwestycje niewiele dają bo spowodują jeszcze szybsze zapchanie ul. Poznańskiej w Dabrówce która już teraz stoi w godzinach szczytu.
Czy trzeci etap czyli połączenie z serwisówkąS-11 jest w ogóle planowany? Wiadomo czy powstanie w ciągu np 3 lat?
Patrząc na rosnące kolejne wielkie osiedle Nickla za dwa lata w Dąbrówce przybędzie kilkaset rodzin a w każdej co najmniej jeden samochód a najczęściej dwa; efekt łatwo przewidzieć już teraz...

DWT cd.

Na ten temat było już pisane tutaj.

Istotne też są daty. I tak np. mpzp dla Dopiewca na 106,5 ha został uchwalony 14 lat temu (link). Plany GDDKiA na trasę S11 to także daleko wstecz i co istotne, nikt nie zakładał wtedy żeby S11 łączyć z drogą wzdłuż torów. W zasadzie nawet węzeł Dąbrówka nie był ujęty w planach i pojawił się rzutem na taśmę. Temat DWT i wykorzystania możliwych dofinansowań ruszył na dobre dopiero w obecnej kadencji. Dlaczego wcześniej nie przyłożono się odpowiednio do zabezpieczenia strategicznych spraw związanych z rosnącymi problemami komunikacyjnymi? Chodzi zwłaszcza o kwestie związane z gruntami oraz odpowiednimi mpzp. O to trzeba zapytać ówczesnych decydentów. Na pewno będą bardzo rozmowni ;)

Ponieważ odcinek S11 w miejscu ewentualnego skrzyżowania z DWT znajduje się na wyniesieniu (wiadukt nad torami) to siłą rzeczy nie jest możliwe połączenie tych dróg w tym miejscu. Jedyne co pozostaje to dojazd do którejś z dróg serwisowych i włączenie się przez istniejący węzeł Dąbrówka. Patrząc jednak na to jak zakorkowany w godzinach szczytu jest już teraz wjazd na rondo z odnogi serwisówki biegnącej od strony Gołusek to nie wydaje mi się, aby było to remedium na obecne a przede wszystkim przyszłe zatłoczenie okolicy.

Wydaje mi się, że wiele osób mocno przecenia zdolności samej S11 w kontekście możliwości przyjęcia ilości pojazdów. ZOP powstała nie po to, aby zrobić dobrze deweloperom i mieszkańcom przyległych osiedli (choć oczywiście pośrednio tak jest) ale po to, aby odciążyć miasto od TIR-ów i całego tranzytu. Dlatego też jak w końcu domknięty będzie odcinek S5 na Wrocław, to "naszą" obwodnicą pojedzie naprawdę solidny potok pojazdów. Należy więc spodziewać się niestety korków również i na tej drodze choćby z tego względu, że węzeł S5/S11/A2 jest kompletnie niewydolny i stanowi solidne wąskie gardło co widać już teraz.

Mając to na uwadze sądzę, że prace samorządów gminnych wespół z miastem (metropolia) powinny iść w kierunku przedłużenia DWT do Junikowa. Ale to niestety zajmie sporo czasu, bo jak wiemy o tym kawałku drogi w ostatnich latach tylko dywagowano. A od dywagowania nic się nie zadzieje.

Nie rozumiem

Ekrany akustyczne powinny być wybudowane od budynku dworca do przejazdu kolejowego. Dzięki takiemu ułożeniu cała nowa dąbrówka zyska.

I drugie "Ale"

Czy powstanie odcinek wzdłuż torów w Dopiewcu od Leśnej do Jesionowej jak to jest uwidocznione na planach Linea?
http://dabrowka.com.pl/pl/lesna-polana#models-index
Pozwoli to na ominięcie przejazdów kolejowych.
Odcinek od stacji kolejowej do S11 jest niezbędny ze względu na zbliżający się remont ul. Poznańskiej i rozłąduje korki na stałe.

Plany dewelopera

Czy plany dewelopera sięgają dalej niż tylko rysunek na mapie? O to trzeba zapytać dewelopera. Oprócz DWT na mapce widać także wiadukt nad torami oraz stację kolejową...

Dąbrówka, ul. Komornicka

Można też podejrzeć jak będzie wyglądała Komornicka w Dąbrówce po remoncie (link).

Co do wydłużenia drogi od

Co do wydłużenia drogi od Leśnej do Jesionowej, planowanego wiaduktu I stacji PKP też jestem ciekawa. Byliby łatwiej wyjechać z Dopiewca.

budowa

z informacji jakie były przekazywano wynikało, że budowa ma rozpocząć sie w sierpniu 2017, mamy połowę miesiąca a tu cisza :D

Rozpoczecie,

Czy ktoś wie dlaczego jeszcze nie ruszyła budowa?

budowa

budowa trwa już od kilku dni

Zaskoczony

jestem. A gdzie dokładnie są one prowadzone?

Wykonawca

Kto jest wykonawcą prac? Ze strony Gminy można dotrzeć do przetargu, ale nie znalazłem żadnych szczegółów jego rozstrzygnięcia.

Wujek Google podpowiada, że...

... wykonawcą jest Colas (http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=10234).

Czyli jak znam życie, to Colas przerzuci ekipę jak się wygrzebią z ronda przy gimnazjum w Skórzewie.

przepraszam

za nieporozumienie. Trwa budowa Komornickiej, (komentarz wyżej) a nie DWT.

A jednak

budowa ruszyła, wkopują jakieś rury. Oby do wiosny nie przeszkodziła zima.

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.