Exit z Selektu: Mosina, Rokietnica i Tarnowo

Warto odnotować krótko, że po zmianie ostatnich przepisów odnośnie zamówień in-house - trzy gminy decydują się opuścić Związek Selekt. Te gminy to Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Mosina, a wcześniej z Selektu zrezygnował też Luboń. Wszystkie te gminy posiadają swoje zakłady komunalne zajmujące się wywozem odpadów, więc decyzje w tych gminach raczej nie mogą dziwić.

Poniżej fragment ze strony czasmosiny2.pl (link):

Po zmianie przepisów stało się możliwe udzielanie zamówień (in house) własnej gminnej spółce bez ogłaszania przetargu. Takie prawo funkcjonuje w większości krajów unijnych.

Mosiński Zakład Usług Komunalnych musiał stawać do przetargu. Jesienią Selekt ogłosi kolejny przetarg. Zachodziła obawa, że ZUK będzie na straconej pozycji i wtedy 12 pracowników pozostałoby bez pracy. Niepotrzebny byłby także sprzęt, który służy do wywozu odpadów.

Włodarze ww gmin po wspólnej naradzie zdecydowali podążyć śladem Lubonia i realizować zadania wynikające z zagospodarowywaniem odpadów samodzielnie. Wczoraj Rada Rokietnicy podjęła stosowną uchwałę, dziś stanowisko w tej sprawie zajmą radni gminy Tarnowo Podgórne, jutro Rada Miejska w Mosinie.

Zgodnie ze statutem Związku, aby gmina członkowska mogła opuścić Związek z końcem roku rada musi podjąć uchwałę do końca czerwca. To tłumaczy pośpiech.

Jeśli Rada Miejska w Mosinie zdecyduje o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego SELEKT, konsekwencją tej decyzji będzie przejęcie przez samorząd z początkiem 2017 roku wszystkich obowiązków w zakresie utrzymania czystości, które w minionych latach realizował Związek.

Luboń podjął decyzję o wystąpieniu z Selektu 3 lata temu. Dostarcza nadal śmieci do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie I, tak jak inni członkowie Selektu. Płaci nieznacznie więcej za odbiór śmieci, ale mieszkańcy płacą nieco mniej niż mieszkańcy gminy Mosina.

  • Projekt uchwały w Mosinie (pdf)
  • Projekt uchwały w Rokietnicy (pdf)

Nie jest jeszcze jasne jak wyjście tych trzech gmin wpłynie np. na opłaty dla pozostałych gmin, w tym dla gminy Dopiewo. Moim zdaniem będzie to miało spory wpływ na finanse związku. Co prawda w związku pozostaje nadal 18 gmin czyli około 300 tys. osób, ale niewątpliwie będzie to miało wpływ na funkcjonowanie całości.

W naszej gminie miejscowy ZUK nie posiada możliwości samodzielnego podjęcia się zadań wynikających z ustawy śmieciowej. Ale chyba warto byłoby usiąść z kalkulatorem i sprawdzić jakie byłyby zyski/straty gdyby podjąć się samodzielnego wywozu w trybie in-house. Na pewno potrzebne byłyby inwestycje w sprzęt, ludzi i budowę odpowiedniego zaplecza. Patrząc jednak na skromne możliwości inwestycyjne naszej gminy podejrzewam, że skazani jesteśmy - przynajmniej na razie - na związek międzygminny.

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.