Palędzie

W ogólnodostępnej bazie GDOŚ pojawiła się kolejna ciekawostka w postaci KIP dotyczącej przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki o nr ewid. 209/3 obręb Palędzie. Kto zna różne przypadki w Polsce związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych to wie, że zazwyczaj w dokumentacji pojawia się słowo klucz "inne niż niebezpieczne".