Dąbrówka

Coś za coś w sprawie planu miejscowego

Od kilku dni trwa emocjonalna dyskusja w temacie uchwalenia planu miejscowego dla kolejnego osiedla w Dąbrówce. Chodzi o teren na wschód od ul. Komornickiej, a konkretnie dotyczy to działek o nr ewid. od 427 do 584 oraz działek o nr ewid. 585/1 i 585/2. Z projektem uchwały wraz z załącznikiem graficznym można zapoznać się w BIP Dopiewo.

Od dnia 28 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa przy ul. Malinowej w Dąbrówce nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. - Szkoła w Dąbrówce jest 58 szkołą, której patronem zostali Kawalerowie Orderu Uśmiechu - powiedział Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu. - Cieszę się, że wybraliście sobie to imię.