Dąbrówka

Prace wykopaliskowe na terenie Dąbrówki pod Poznaniem trwają od kilku lat. Archeolodzy badają teren o powierzchni 15 arów. Ma to wyjątkowy charakter. Na pewno na terenie Wielkopolskie nie ma podobnego przypadku, że jednorazowo odsłaniany jest taki obszar na podstawie, którego będzie można w przyszłości określić charakter tej zabudowy, jej rozplanowania, konstrukcji wałów.

Coś za coś w sprawie planu miejscowego

Od kilku dni trwa emocjonalna dyskusja w temacie uchwalenia planu miejscowego dla kolejnego osiedla w Dąbrówce. Chodzi o teren na wschód od ul. Komornickiej, a konkretnie dotyczy to działek o nr ewid. od 427 do 584 oraz działek o nr ewid. 585/1 i 585/2. Z projektem uchwały wraz z załącznikiem graficznym można zapoznać się w BIP Dopiewo.