Dąbrowa

Pojawiły się na Facebooku informacje że inwestor pan Dolata złożył wniosek o wstrzymanie procedury dla lokalizacji w Dąbrowie. Można powiedzieć że to dobrze dla Dąbrowy ale nie do końca wiadomo czy inwestor nie złoży wniosku ponownie z uwzględnieniem uwag podnoszonych przez stronę społeczną. Chodzi o błędy w karcie informacyjnej przedsięwzięcia włącznie z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego.